Vandaag leerden we het
woordje ‘jas’ herkennen en lezen. We maakten allerlei oefeningen in
ons boek. Shhhht!