We leerden in de klas over Henri Rousseau. We leerden over zijn leven en bekeken zijn werken.
Daarna gingen we zelf aan de slag.