Ook dit jaar schreef Beer Snoet, een goede vriend van Beer, een brief naar Beer.
Beer Snoet heeft een speciale rijmhoed. Hierdoor rijmt hij altijd!

Juf Kim diepte haar eigen rijmhoed op. De kinderen konden plots heel vlot rijmen!