Vrijdag herhaalden we nogmaals de leerstof meten en metend rekenen.
Dit deden we door verschillende opdrachten uit te voeren.
Kijk je mee?

Adeline mat een lint van 1 meter af. Ze controleert haar werk. Is het juist?

Probleem: de emmer met knikkers mag maar 1kg wegen. We hebben een balans en we weten dat het pak suiker 1kg weegt. Hoe kunnen we het probleem oplossen?

Leah vult het water in de maatbeker aan tot juist 1 liter.

We meten de lengte van de gang. We turven de resultaten. Toch wel moeilijk!