Nauwkeurig meten, het is soms moeilijk. Daarom hernamen we nog eens een lesje meten en turven.
Juf toonde eerst nog enkele foute manieren om te meten: te snel, te slordig, …
Daarna mochten we allemaal nog eens meten met handen of voeten en het resultaat turven aan het bord.